sln-ko

Kvíz

Kvíz - Organizmy a prostredie
Ktoré tvrdenie je správne?
 

Organizmy sú tvorené inými chemickými prvkami ako neživá príroda.
Organizmy nie sú tvorené chemickými prvkami.
Organizmy a neživá príroda sú tvorené rovankými chemickými prvkami.

Ako sa nazývajú prvky, ktoré tvoria telá organizmov?

biogénne
abiogénne
nemajú pomenovanie

Ktorá látka tvorí najväčší podiel tiel organizmov?

vápnik
voda
krv

Z ktorých zlúčenín sú tvorené kostry, lastúry a ulity?

hlavne zlúčeniny vápnika
hlavne zlúčeniny železa a horčíka
hlavne vesmírne zlúčeniny titánu

Ktoré látky sú organické?

voda
vápnik, železo, horčík
cukry, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny

Ako sa nazýva veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a ich prostredím a organizmami navzájom?

ekonómia
ekológia
elektronika

Čo sú ekologické faktory?

vnútorné faktory organizmov
faktory prostredia
vzájomné vzťahy organizmov

Ktoré slovo označuje prispôsobivosť?

adaptácia
tolerancia
totalita

Ktoré slovo znamená znášanlivosť?

tolerancia
demokracia
adaptácia

Čo sa stane, ak sa ekologický faktor dostane pod minimum alebo nad maximum?

organizmy sa začnú rozmnožovať
organizmus sa veľmi rýchlo prispôsobí
organizmus uhynie

Ktorý z nasledujúcich organizmov znáša najväčší rozsah ekologických faktorov?

mucha
panda
pstruh
svišť

Odporúčané hodnotenie kvízu

Percentá % Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ikona prostriedku iDevice Google vyhľadávanie


Google

vyhľadávanie

Ikona prostriedku iDevice E-učebnice » komentáre

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© www.welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, fotografovanie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám: welp@welp.sk